Javne nabavke

Javne nabavke

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 5. 5. 2017. godine

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 2. 2. 2017. godine

 

Rebalans plana javnih nabavki za 2016. godinu

Objavljeno 11. 10. 2016. godine

 

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci - štampanje publikacije za obilježavanje jubileja 65/50 i pratećeg materijala

Objavljeno 4. 10. 2016. godine

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 27. 7. 2016. godine