Novosti

ANUBiH - Novosti

Javno predavanje akademika Stevana Pilipovića

Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Vas poziva da prisustvujete javnom predavanju

akademika Stevana Pilipovića na temu

O FUNKCIJAMA I UOPŠTENIM FUNKCIJAMA

Predavanje će se održati u petak, 19. maja/svibnja 2017. godine s početkom u 11 sati  u sali Akademije nauka i umjetnosti  Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo.