Novosti

ANUBiH - Novosti

Javno predavanje prof. dr. Fikreta Čauševića

ODJELJENJE DRUŠTVENIH NAUKA

Vas poziva da prisustvujete javnom predavanju

prof. dr. Fikreta Čauševića,

člana Odbora za ekonomske nauke

Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH

GLOBALNA EKONOMSKA KRIZA, EKONOMSKA TEORIJA, FINANSIJSKA GLOBALIZACIJA I (NE)JEDNAKOSTI U SVIJETU

Predavanje će se održati u četvrtak,

11. maja/svibnja 2017. godine

s početkom u 12 sati u sali Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo, Bistrik 7.