Novosti

ANUBiH - Novosti

Naučni simpozij Fizička, mentalna aktivnost, posebnosti prehrane i kvaliteta života osoba starije dobi

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Odjeljenje medicinskih nauka

organizuje

Naučni simpozij

Fizička, mentalna aktivnost, posebnosti prehrane i kvaliteta života

osoba starije dobi“  

Simpozij će se održati u srijedu 19. aprila/travnja 2017. godine sa početkom u 10:00 sati u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo.

 

Program

Opširnije