Predsjedništvo

Predsjedništvo ANUBiH

Predsjedništvo ANUBIH sačinjavaju predsjednik, dva potpredsjednika, generalni sekretar, sekretari odjeljenja i po jedan predstavnik svakog odjeljenja, koje bira Skupština iz reda redovnih i dopisnih članova.

Predsjedništvo ANUBiH može, na prijedlog Izvršnog odbora, formirati radna tijela sa posebnim zadacima u pojedinim oblastima djelovanja Akademije.

ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA

IZVRŠNI ODBOR

 

thumb milos trifkovic
PREDSJEDNIK
Akademik Miloš Trifković
 

 thumb lidija licender

POTPREDSJEDNICA

Akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić

 adila pasalic kreso

POTPREDSJEDNICA

Akademkinja Adila Pašalić-Kreso

Pasic Zijo

GENERALNI SEKRETAR

Akademik Zijo Pašić

OSTALI ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA

Dopisni član Miodrag Simović (ODN)

Akademik Dževad Juzbašić (OHN)

Akademik Slobodan Loga (OMN)

Dopisni član Mirjana Vuković (OPMN)

Akademik Enver Mandžić (OTN)

Dopisni član Dževad Karahasan (OU)

 
Akademik Boris Tihi (sekretar ODN)

Dopisni član Dubravko Lovrenović (sekretar OHN)

Akademik Muhidin Hamamdžić (sekretar OMN)

Akademik Taib Šarić (sekretar OPMN)

Akademik Vlatko Doleček (sekretar OTN)

Akademik Petar Perica Vidić (sekretar OU)