Odjeljenje humanističkih nauka

Odjeljenje humanističkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine okuplja naučnike iz oblasti filozofije, historije, teorije i historije književnosti i lingvistike, učestvujući u projektima i organizaciji naučnih skupova iz ovih znanstvenih oblasti. Kao stalne organizacione jedinice u sastavu Odjeljenja djeluju Centar za balkanološka ispitivanja, koji je prošle godine obilježio pedesetogodišnjicu svog izuzetno uspješnog rada, Centar za filozofska istraživanja, koji obavlja i funkciju redakcije časopisa Dijalog, i Centar za leksikologiju i leksikografiju, unutar kojeg je pokrenut rad na međunarodnom projektu Općeslavenski lingvidtički atlas. U okviru Odjeljenja djeluje i Odbor za istorijske nauke. Članstvo Odjeljenja humanističkih nauka trenutno čini deset redovnih i jedan dopisni član. Članovi Odjeljenja su: akademik Esad Duraković, akademik Muhamed Filipović, akademik Serafin Hrkać, akademik Dževad Juzbašić, akademik Juraj Martinović, akademik Abdulah Šarčević, dopisni član Mile Babić, Dopisni član Blagoje Govedarica, dopisni član Senahid Halilović i dopisna članica Marina Katnić-Bakaršić.


Redovni članovi (akademici)

Esad Duraković  |  Muhamed Filipović  |  Serafin Hrkać   |   Dževad Juzbašić

Juraj Martinović  |  Abdulah Šarčević

Dopisni članovi

Mile Babić   |   Blagoje Govedarica   |   Senahid Halilović   |   Marina Katnić-Bakaršić 


Centri

Centar za balkanološka ispitivanja   |   Centar za filozofska istraživanja   |   Centar za leksikologiju i leksikografiju


Odbori

Odbor za istorijske nauke - članovi   |   Odbor za filozofske nauke - članovi

Kontakt

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Lokacija

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…