Javne nabavke

Objavljeno 30. 3. 2020. godine

Odluka o izmjeni i dopuni konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda u pozivu za dostavu ponuda za nabavku usluga agencije  za prikupljanje podataka

Objavljeno 20. 3. 2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - avioprevoz 

Objavljeno 20. 3. 2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg  ponuđača usluga smještaja u Sarajevu 

Objavljeno 17. 2. 2020. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja u Sarajevu

Objavljeno 11. 2. 2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge štampanja 

Objavljeno 27. 12. 2019. godine

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu

Objavljeno 7. 6. 2019. godine

Odluka o izboru ponuđača za dodatne radove na sanaciji kotlovnice u zgradi ANUBiH

Objavljeno 14. 5. 2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka usluge agencije za prikupljanje podataka

Objavljeno 8. 4. 2019. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga agencije za prikupljanje podataka

Objavljeno 13. 3. 2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka usluge štampanja

Objavljeno 13. 3. 2019. godine

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Objavljeno 11. 2. 2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanacija plinske kotlovnice u zgradi ANUBiH

Objavljeno 29. 1. 2018. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 28. 12. 2018. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge štampanja za 2019. godinu

Objavljeno 28. 12. 2018. godine

Odluka o pokretanju postupka sanacije plinske kotlovnice u zgradi ANUBiH

Objavljeno 26. 10. 2018. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 1. 8. 2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i ugradnja prozora za 2018. godinu

Objavljeno 2. 4. 2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge avioprevoza za 2018. godinu

Objavljeno 2. 4. 2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka uredskog i arhivskog materijala za 2018. godinu

Objavljeno 2. 4. 2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka namještaja za biblioteku za 2018. godinu

Objavljeno 1. 3. 2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge štampanja za 2018. godinu

Objavljeno 19. 2. 2018. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga avioprevoza za 2018. godinu

Objavljeno 16. 2. 2018. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke namještaja za biblioteku za 2018. godinu

Objavljeno 12. 1. 2018. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga štampanja za 2018. godinu

Objavljeno 11. 1. 2018. godine

Plan javnih nabavki Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

Objavljeno 7. 11. 2017. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 14. 8. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge smještaja

Objavljeno 3. 8. 2017. godine

Obrazac realizacije okvirnog ugovora/sporazuma

Objavljeno 31. 7. 2017. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja u Sarajevu

Objavljeno 31. 7. 2017. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge smještaja

Objavljeno 31. 7. 2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga smještaja

Objavljeno 31. 7. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluga kloktel posluženja/cateringa

Objavljeno 14. 7. 2017. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga koktel posluženja/cateringa u Sarajevu

Objavljeno 14. 7. 2017. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga koktel posluženja/catering

Objavljeno 14. 7. 2017. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja u Sarajevu

Objavljeno 14. 7. 2017. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge smještaja

Objavljeno 24. 5. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka pločastog namještaja za 2017. godinu

Objavljeno 10. 5. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge štampanja za 2017. godinu

Objavljeno 5. 5. 2017. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 25. 4. 2017. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke pločastog namještaja za 2017. godinu

Objavljeno 25. 4. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka građevinskih radova za 2017. godinu

Objalvjeno 25. 4. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge nabavke i ugradnje prozora za 2017. godinu

Objavljeno 25. 4. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka računarske opreme za 2017. godinu

Objavljeno 17. 3. 2017. godine

Odluka o pokretanju postupka dodatne nabavke usluga štampanja za 2016. godinu

Objavljeno 7. 3. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge avioprevoza za 2017. godinu

Objavljeno 7. 3. 2017. godine

Obavijest o pokretanju postupka nabavke usluge štampanja za 2017. godinu

Objavljeno 6. 3. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge avioprevoza

Objavljeno 28. 2. 2017. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke građevinskih radova

Objavljeno 28. 2. 2017. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke i ugradnje prozora

Objavljeno 2. 2. 2017. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 25. 01. 2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke usluge avioprevoza za 2017. godinu

Objavljeno 26. 12. 2016. godine

Plan javnih nabavki Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

Objavljeno 31. 10. 2016. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 11. 10. 2016. godine

Rebalans plana javnih nabavki za 2016. godinu

Objavljeno 4. 10. 2016. godine

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci - štampanje publikacije za obilježavanje jubileja 65/50 i pratećeg materijala

Objavljeno 27. 7. 2016. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 26. 7. 2016. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka uredskog i arhivskog materijala

Objavljeno 11. 7. 2016. godine

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci - javna nabavka radova (hitna sanacija krova)

Objavljeno 28. 6. 2016. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka građevinskih radova

Objavljeno 16. 5. 2016. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i ugradnja prozora

Objavljeno 27. 4. 2016. godine

Obrazac realizacije okvirnog ugovora/sporazuma 

Objavljeno 25. 3. 2016. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka građevinskih radova

Objavljeno 11. 3. 2016. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluga štampanja

Objavljeno 26. 1. 2016. godine

Obrazac realizacije okvirnog ugovora/sporazuma 

Objavljeno 21. 10. 2015. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 28. 7. 2015. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 24. 7. 2015. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka računarske i digitalne opreme

Objavljeno 9. 7. 2015. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluga smještaja u Sarajevu

Objavljeno 15. 6. 2015. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja u Sarajevu

Objavljeno 11. 6. 2015. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluga štampanja

Objavljeno 3. 6. 2015. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluga koktel posluženja/catering

Objavljeno 28. 5. 2015. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga smještaja

Objavljeno 11. 5. 2015. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga koktel posluženja/catering u Sarajevu

Objavljeno 11. 5. 2015. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja u Sarajevu

Objavljeno 29. 4. 2015. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga štampanja

Objavljeno 25. 3. 2015. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka uredskog i arhivskog materijala u ANUBiH
 

  

 

 

Kontakt

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Lokacija

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…